Allmänna villkor

Allmänna Villkor

Här har vi samlat all information kring ditt köp och rättigheter för att du som konsument skall känna dig trygg i att handla hos oss.

Allmänt

  1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Modran Auto AB med org.nr. 559236-2486 (“Bolaget”) och dig som gör en beställning från oss via www.altigiri.se (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på Webbplatsen. Villkoren gäller endast för dig som är konsument, genomför en beställning och därmed köper en vara av oss via Webbplatsen.
  2. Utöver dessa allmänna villkor gäller Bolagets integritetspolicy där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.
  3. Du som konsument behöver ha fyllt 18 år och inte stå under förmyndarskap för att få handla i vår webbutik. Om du är under 18 år krävs målsmans godkännande för att genomföra ett köp.
  4. Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de Villkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller för det köpet. Alla ändringar därefter kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på Webbplatsen och du godkänner de ändrade Villkoren i samband med ditt nästa köp.

Beställning

Beställningar tas emot via webbutiken. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. föräldrars eller förmyndares, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falska beställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd. Betalningar med kort via vår betallösning, Klarna, debiteras direkt. Vi erbjuder ej fakturaköp för konsument.

Betalsätt

Hos oss kan du betala med Klarna. För frågor om din betalning via Klarna ska du kontakta Klarnas kundtjänst på www.klarna.se.

Mervärdeskatt

Alla priser visas alltid inkl. 25% moms.

Leverans

Vi skickar våra registreringsskylthållare fraktfritt till privatpersoner i Sverige. Vi använder i huvudsak Postnord och DHL som transportör och leverans sker enbart till ombud. Vi förser våra kunder med spårningsnummer av en skickad vara som kan spåras via Postnords egen applikation alternativt i applikationen Mina Paket (av Unifaun).

Leveranstid

Produkter som finns i lager behandlas och skickas normalt inom 3 arbetsdagar, med reservation för högtider och långhelger då vi ber om upp till 5 arbetsdagar att behandla din beställning. Leveranstid, från det att paketet lämnats till transportör till leverans till ett ombud nära dig, är normalt 2-5 arbetsdagar med både Postnord och DHL. Vi frånsäger oss ansvar för förseningar orsakade av omständigheter vi och transportören ej rår för. Förtydligande finns under rubriken “Force Majeure”. Om du önskar avbeställa en vara på grund av att vi meddelat att produkter är restnoterad, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”).

Leveranssätt

När du handlar hos oss ger vi dig fri frakt (inom Sverige) med det leveranssätt som är lämpligt för produkten. Våra paket skickas endast till ombud nära dig. Vanligtvis skickas en vara med DHL eller Postnord men det kan hända att vi använder oss av annan speditör vid större beställningar. Det är ditt ansvar att se till att adress och kontaktuppgifter, som du angett vid beställningstillfället, är korrekta.

Kontrollera alltid att förpackningen ej är bruten eller uppenbart skadad när du hämtar det hos ditt ombud. Märks inte en vara som skadad när du hämtar ut paketet är det nästintill omöjligt att söka ersättning hos transportören. Kolla alltid godset innan du skriver på.

Ej uthämtad försändelse

En försändelse som skickats måste alltid hämtas ut. Skall en retur göras behöver paketet först hämtas ut och sedan görs en returansökan genom att kontakta oss via mail på info@altigiri.se. Om paket ej hämtas ut och går i retur faktureras en avgift.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid tidpunkten av ändringen. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är giltig först när du mottagit en bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats varefter detta är du skyldig att ta emot leveransen. Vi har rätt att avbeställa din order vid eventuella problem eller tvister. Vi meddelar via mail att ordern blivit annullerad.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du mottagit din vara. Du har dock inte ångerrätt om det pris som du sammanlagt betalat understiger 400 kr. Ångerrätten börjar löpa den dag du fått varan.

Du får kontrollera en vara på samma sätt som i en fysisk butik men om varan monteras eller hanteras på ett sätt som skadar varan, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta Bolaget för varans värdeminskning.

För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du bryta den förpackning som varan transporterats i – förpackningen ska öppnas så varsamt som möjligt då förpackningen ska återanvändas som returemballage om du ska nyttja din ångerrätt.

Om du vill nyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss via mail till info@altigiri.se. Vi tar därefter ställning till om situationen uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten. Därefter svarar vi dig via mail med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Returer får endast sändas tillbaka i sitt ursprungliga emballage och med de fraktsedlar vi förser dig med via mail. Returer skickas primärt med Postnord eller DHL, men vi kan även välja en annan transportör. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna och att varan skall skickas tillbaka inom 14 dagar. Kostnad för returfrakt varierar beroende på volym och vikt.

Enligt reglerna i “Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” så kan en använd vara returneras med rätt för värdeminskning av säljaren. För mer information om detta kontakta oss via mail på info@altigiri.se.

Efter mottagandet av den returnerade varan kommer köpesumman med avdrag för kostnader för returfrakt och eventuell värdeminskning att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog returförsändelsen.

Reklamationer och återköp

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt ska du anmäla det till oss direkt samt till Postnord eller DHL. Är paketet skadat utanpå så ska detta noteras till ombudet/utlämningsstället.

Mottagaren uppmanas att i omedelbar anslutning till mottagandet av gods kontrollera om det är behäftat med dold skada. Dold skada ska anmälas till Postnord eller DHL snarast och inom tre (3) dagar efter mottagandet.

Om du har anmält en skadad leverans får du aldrig montera varan eller slänga kartongen innan besked om åtgärd lämnats. Den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportör, som när den togs emot, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Information, pris och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor som förekommer i vårt sortiment. Bilder i vår webbutik ska de inte ses som exakta representationer av en vara.

Användningsområden

Vi säljer registreringsskylthållare specifikt framtagna för registreringsskyltar med EU standardmått 520x110mm med en tillåten avvikelse/tolerans på längden om max 1,3 mm och på höjden max 3,1 mm. Det är ditt ansvar att säkerställa att vår produkt passar din bils avsedda yta för montering av registreringsskyltar och att dina registreringsskyltar är av EU standard utfärdade av transportstyrelsen.

Beteendespårning och GDPR

Vi använder verktyg för att spåra besökares beteende på vår webbsida. Detta för att kunna erbjuda dig den bästa kundupplevelsen. Uppgifterna sparas ej och uppgifterna innehåller ingen information som visar eller avslöjar din identitet.

Vi har valt att inte spåra eller samla in några uppgifter utöver precis det som krävs för att fullfölja en beställning. Det innebär att vi sparar Namn, Adress, Telefonnummer och E-postadress. Dessa uppgifter delas ej men sparas av vår betalleverantör (Klarna) och e-handelsplattform (WooCommerce).

Vi och våra samarbetspartners arbetar aktivt med, respekterar och följer GDPR-reglementet och dess riktlinjer. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter längst ner på Webbsidan.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som endera parten inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varubrist, oförutsedda transportrestriktioner, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Om du har frågor gällande reklamationer, ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta oss på info@altigiri.se.

Du som konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Bolaget ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du finner på följande webbadress, http://ec.europa.eu/consumers/odr.